LÉKAŘSKÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOTERAPIE
Doktorský studijní program "Lékařská psychologie a psychopatologie"připravovaný Ústavem pro humanitní studia v lékařství 1. LF UK a Psychiatrickou klinikou 1. LF UK a VFNPodrobné informace na adrese Psychiatrické kliniky 1. LF UK.