Ústav humanitních studií v lékařství

Ústav humanitních studií v lékařství má tato oddělení:

  • Oddělení lékařské psychologie a psychoterapie (vedoucí: Vladimír Vavrda, Ph.D.)
  • Oddělení lékařské etiky a filozofie medicíny (vedoucí: doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.)
  • Centrum pro bioetiku (vedoucí: Doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, PhD.)
  • Psychofyziologická laboratoř (vedoucí: RNDr. Petr Bob, Ph.D.)
  • Psychologická a psychoterapeutická poradna (vedoucí: PhDr. Ing. Ingrid Hanušová, PhD.)