LÉKAŘSKÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOTERAPIE
Navazující magisterské studium 1. ročník - Intenzívní péče, komb.studium (2902)LETOS SE TENTO PŘEDMĚT NEVYUČUJE.