LÉKAŘSKÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOTERAPIE
Povinně volitelné předmětyPsychoterapie (085 ZS a 393 LS)V případě distanční výuky, budete včas informováni. Bude probíhat přes MSTeams.


Vstupní informace:

Je nutno zvážit přihlášení. Opakovaně se totiž stává, že si mnozí studenti nepřečtou informace, rychle si zapíšou toto PVP (protože má hodně kreditů, což bývá pro mnohé rozhodující) a pak jdou jinam, ale ze SISu se už neodhlásí. Toto PVP je dvousemestrové - nejde si proto vzít jenom půlku, tedy jeden semestr.

Podrobné informace a vstup do SISu zde


NAHORU