LÉKAŘSKÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOTERAPIE
Výuka zubního lékařství - 2. ročník (1147)

(vedoucí předmětu - Mgr. Vladimir Vavrda, PhD)

 • Místo výuky: Kateřinská 32, Praha 2, posluchárna 2.patro 3.033 (STOMP1).
 • Čas výuky: zimní semestr, úterky 7:15 až 8:45. Začátek výuky 1.10.2019.
 • Podmínky k zápočtu: Docházka - max. 3 absence. Absenci lze nahradit zpracováním a přednesením práce na zadané téma.
 • Podmínky ke zkoušce pro stomatology:
        Pravidla konání zkoušek. Zkouška: písemný test (multiple choice).


PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE

 1. Představení, cíle kurzu
 2. Principy efektivní komunikace v (stomatologické) ambulanci
 3. Psychologie osobnosti pro stomatologickou praxi
 4. Komunikace a spolupráce s psychology, psychologický a psychoterapeutický servis v ekosystému zdravotnických (stomatologických) služeb
 5. Psychoterapie a účinné faktory v psychoterapii
 6. Přehled psychoterapeutických směrů I.: psychodynamické směry (psychoanalýza, hlubinná psychoterapie, katatymně-imaginativní psychoterapie(KIP))
 7. Přehled psychoterapeutických směrů II.: Gestalt terapie, kognitivně-behaviorální terapie (KBT), systemické terapie, humanistické terapie
 8. Přehled psychoterapeutických směrů III.: hypnoterapie, sugestibilita, hypnabilita, ukázky
 9. Přehled psychoterapeutických směrů IV.: Rodinné přístupy
 10. Relaxační techniky
 11. Dětský pacient , Akutní stavy, krizová intervence, Syndrom vyhoření
 12. Kazuistiky, dotazy, revize před zkouškou
 13. Kazuistiky, dotazy, revize před zkouškou
 14. Kazuistiky, dotazy, revize před zkouškou
 15. Závěr

Povinná literatura:

Vymětal, J.: Lékařská psychologie. Portál, Praha 2003

Doporučená literatura pro zájemce:

Andrysek O. a kol.: Mluv se mnou. Kniha o vzájemné komunikaci pacientů, jejich blízkých, lékařů a sester . Maxdorf, Praha 2011
Baštecká B.: Psychologická encyklopedie - aplikovaná psychologie. Portál, Praha 2009
Culley S., Bond T.: Integrativní přístup v poradenství a psychoterapii. Portál, Praha 2008
Faleide A., Lilleba L., Faleide E.: Vliv psychiky na zdraví (Soudobá psychosomatika). Grada, Praha 2010
Géringová J.: Pomáhající profese. Triton, Praha, 2011
Janáčková, L., Weiss, P.: Komunikace ve zdravotnické péči. Portál, Praha 2008
Jůn H.: Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví . Portál, Praha 2010
Kratochvíl, S.: Základy psychoterapie. Portál, 2006)
Linhartová, V.: Praktická komunikace v medicíně. Grada Publishing, Praha 2007
Motschning, R., Nykl, L.: Komunikace zaměřená na člověka. Grada, Praha 2011
Pokorná, A.: Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. NCO NZO, Brno 2008
Pokorná, A.: Komunikace se seniory. Grada, Praha 2010
Raudenská, J., Javůrková, A.: Lékařská psychologie ve zdravotnictví. Grada, Praha 2011
Slowík. J.: Komunikace s lidmi s postižením. Portál, Praha 2010
Šamánková M. a kol.: Lidské potřeby ve zdraví a nemoci. Grada, Praha 2011
Volandes Angelo E.: Umění rozhovoru o konci života. Cesta domů, 2015
Vybíral, Z.: Psychologie komunikace. Portál, 2005
Vymětal, J.: Úvod do psychoterapie. Grada, 2010

NAHORU