LÉKAŘSKÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOTERAPIE
Výuka zubního lékařství - 2. ročník (1147)

(vedoucí předmětu - Mgr. Vladimir Vavrda, PhD)

V případě distanční výuky, budete včas informováni. Bude probíhat přes MSTeams.


PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE

 1. Představení, cíle kurzu
 2. Principy efektivní komunikace v (stomatologické) ambulanci
 3. Psychologie osobnosti pro stomatologickou praxi
 4. Komunikace a spolupráce s psychology, psychologický a psychoterapeutický servis v ekosystému zdravotnických (stomatologických) služeb
 5. Psychoterapie a účinné faktory v psychoterapii
 6. Přehled psychoterapeutických směrů I.: psychodynamické směry (psychoanalýza, hlubinná psychoterapie, katatymně-imaginativní psychoterapie(KIP))
 7. Přehled psychoterapeutických směrů II.: Gestalt terapie, kognitivně-behaviorální terapie (KBT), systemické terapie, humanistické terapie
 8. Přehled psychoterapeutických směrů III.: hypnoterapie, sugestibilita, hypnabilita, ukázky
 9. Přehled psychoterapeutických směrů IV.: Rodinné přístupy
 10. Relaxační techniky
 11. Dětský pacient , Akutní stavy, krizová intervence, Syndrom vyhoření
 12. Kazuistiky, dotazy, revize před zkouškou
 13. Kazuistiky, dotazy, revize před zkouškou
 14. Kazuistiky, dotazy, revize před zkouškou
 15. Závěr


MATERIÁLY K VÝUCE:

1) Představení kurzu, vzájemná očekávání, pravidla, podmínky ke zkoušce, atd. + dohody ve zdravotnictví: ZDE
2) Vztah lékař - pacient, role a hranice, spolupracující model na úrovni dospělý - dospělý, M. Balint a Balintovské skupiny, supervize: ZDE
3) Motivace, emoce a potřeby, Maslow, SCARF: ZDE a ZDE
4) Komunikační dovednosti jako součást profesionality lékaře, verbální a neverbální komunikace: ZDE
5) Umění rozhovoru v lékařské praxi: ZDE
6) Moc, pomoc a bezmoc ve zdravotnictví, manipulativní jednání - jak se mu (u sebe) vyhnout a jak se mu bránit: ZDE
7) Asertivita jako užitečná dovednost a postoj zachovávající v dialogu úctu k druhému i sobě samému, umění kompromisu: ZDE
8) Bolest a strach z bolesti, co je bolest a jak je možné ji ovlivňovat psychologickými prostředky: ZDE
9) Sdělování nepříznivých zpráv, model SPIKES...: ZDE a ZDE
10) Komunikace s pacienty se smyslovým postižením, prezentace: ZDE
11) Burn- out syndrom: ZDE
12) Psychopatologie - základní orientace s ohledem na přístup a jednání v praxi: (bude doplněno)
13) Dětský pacient - specifika komunikace, jak neudělat z vyšetření/ošetření nepříjemný zážitek, event. trauma: (bude doplněno)Povinná literatura:

Vymětal, J.: Lékařská psychologie. Portál, Praha 2003

Doporučená literatura pro zájemce:

Andrysek O. a kol.: Mluv se mnou. Kniha o vzájemné komunikaci pacientů, jejich blízkých, lékařů a sester . Maxdorf, Praha 2011
Baštecká B.: Psychologická encyklopedie - aplikovaná psychologie. Portál, Praha 2009
Culley S., Bond T.: Integrativní přístup v poradenství a psychoterapii. Portál, Praha 2008
Faleide A., Lilleba L., Faleide E.: Vliv psychiky na zdraví (Soudobá psychosomatika). Grada, Praha 2010
Géringová J.: Pomáhající profese. Triton, Praha, 2011
Janáčková, L., Weiss, P.: Komunikace ve zdravotnické péči. Portál, Praha 2008
Jůn H.: Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví . Portál, Praha 2010
Kratochvíl, S.: Základy psychoterapie. Portál, 2006)
Linhartová, V.: Praktická komunikace v medicíně. Grada Publishing, Praha 2007
Motschning, R., Nykl, L.: Komunikace zaměřená na člověka. Grada, Praha 2011
Pokorná, A.: Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. NCO NZO, Brno 2008
Pokorná, A.: Komunikace se seniory. Grada, Praha 2010
Raudenská, J., Javůrková, A.: Lékařská psychologie ve zdravotnictví. Grada, Praha 2011
Slowík. J.: Komunikace s lidmi s postižením. Portál, Praha 2010
Šamánková M. a kol.: Lidské potřeby ve zdraví a nemoci. Grada, Praha 2011
Volandes Angelo E.: Umění rozhovoru o konci života. Cesta domů, 2015
Vybíral, Z.: Psychologie komunikace. Portál, 2005
Vymětal, J.: Úvod do psychoterapie. Grada, 2010

NAHORU