BIOETIKA
Výuka lékařství - 4. ročník (629)

(vedoucí předmětu - prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D. ,LL.M., Dr.h.c.)

  • Místo výuky: uvedeno v programu stáží níže
  • Čas výuky: dle rozvrhu. Začátek výuky v ZS 14.11.2022, v LS 27.2.2022
  • Podmínky k zápočtu: Klasifikovaný zápočet (ústní formou) pro stážující kruh proběhne následující týden po stáži. Termíny pro daný kruh budou vypsány na SISu ve čtvrtek v týdnu stáže. Pokud se z vážných důvodů posluchač/ka nebude moci dostavit, budou vypsány další termíny ve zkouškovém období.
    V případě distanční výuky (budou omezeny možnosti klinik a ostatních pracovišť umožnit přístup k pacientům a klientům) bude výuka bioetiky 2 probíhat dočasně distanční formou přes MSTeamsy. Začátek všech "stáží" bude ujednocen na 9:00. Závěrečný klasifikovaný zápočet proběhne prostřednictvím Skypu v době určené přihlášením přes sis následující týden po stážích. Adresu spojení na skype obdrží přihlášení studenti mailem. Věříme, že se situace brzy dostane do normálu a budeme moci pokračovat prezenční formou.
  • Obecná pravidla konání zkoušek.
    Otázky ke zkoušce zde
  • Podrobné informace zdeProgram stáží v bloku:

Po    9:00-12:45

MUDr. Blanka Zlatohlávková, Ph.D.

Faustův dům, Karlovo náměstí 40, 2. patro, učebna č. 20.

Út     8:30-12:15

prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D., MUDr. Tadeáš Mareš

Faustův dům, Karlovo náměstí 40, 1. patro, učebna č. 11. Poté přesun na Psychiatrickou kliniku, Ke Karlovu 11. Sraz s MUDr. Marešem ve vestibulu v 10:30 hodin. Je nutné vzít si bílý plášť a visačku se jménem.

St     9:00-12:45

doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D., Ph.D., Kuba Neubert

Sraz ve velké budově Jedličkova ústavu Na Topolce 1, Praha 4 u hlavního vchodu. Nejlépe použít metro C a vystoupit na stanici "Vyšehrad". Prosím držet se přesně uvedené adresy, není to v areálu Vyšehradu!!!

Čt 10:30 – 15:00

doc. MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D., LL.M.

Faustův dům, Karlovo náměstí 40, 2. patro, učebna č. 20. Seminář trvá do 12.45 hodin. Od 13.30 hod. začíná praktická část stáže na KARIM. Sraz je před vchodem na sekretariát KARIM. Přezuvky, jmenovky, pláště a respirátory s sebou!
Od 8.00 do 10.15 hod. probíhá výuka na Klinice paliativní medicíny (doc. Rusínová)

Pá     9:00-12:45

MUDr. Mgr. Marie Opatrná, MUDr. Pavla Baťková

Hospic Štrasburk, Bohnická 14/57, Praha 8. Sejdeme se v hospicu v kapli před 9. hodinou. Je nutné mít s sebou respirátor!!! Z metra C, stanice Kobylisy přestupte na autobus č. 200, popř. 102 a dojeďte do stanice Zhořelecká. Odtud jede autobus č. 236 v 8.44, který je v 8.48 ve stanici U Drahaně, což je stanice přímo před hospicem. Autobus 236 jezdí po 30 minutách. Pokud ujede, je třeba jít do hospicu pěšky. Autobus 200 má sice krátké intervaly, ale jezdí dost nepravidelně, je třeba mít časovou rezervu. Autobus 102 má intervaly delší.


Povinné texty:

Ondok, Josef Petr.: Bioetika, biotechnonolgie a biomedicína. Triton, Praha 2005
Payne J.: Klinická etika. Triton, Praha 1992 (*)
Ptáček, R., Bartůněk, P. a kol.: Etika a komunikace v medicíně. Grada, Praha 2011
Thomasma D. C., Kushner T.: Od narození do smrti. Mladá Fronta, Praha 2000 (*)

Doporučené texty:

Adamová L., Dudák V., Ventura V.: Základy filosofie a etiky. Fortuna, Praha,1995
Anzenbacher A.: Úvod do filosofie. SPN; Praha 1990
Anzenbacher A.: Úvod do etiky. Zvon; Praha 1994 (*)
Beauchamp, T.L., Childress, J. F.: Principles of Biomedical Ethics. Oxford University Press, 2001
Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Ed. A.Remišová. Kalligram, Bratislava 2008
Kořenek, J.: Lékařská etika. Triton, Praha 2002
Floss K., Floss P.: Filosofický slovník. FIN, Olomouc 1995
Jaspers K.: Úvod do filosofie. Oikoumené, Praha 1994
Hartmann N.: Struktura etického fenoménu. Academia, Praha 2002
Kolář P., Svoboda V.: Logika a etika. Filosofie, Praha 1997
Kratochvíl Z.: Mýtus, filosofie, věda. Sci Phi, Praha 1994
Munzarová, M.: Vybrané kapitoly z lékařské etiky I, II, III, IV. LF MU, Brno 1997-2000
Munzarová, M. Eutanázie nebo paliativní péče? Praha: Grada, 2005.
Munzarová, M. Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada, 2005.
Ondok, Josef Petr.: Bioetika, biotechnonolgie a biomedicína. Triton, Praha 2005
Opatrná, M.: Etické problémy v onkologii. Mladá fronta, Praha 2008
Payne J.: Informovaný konsensus. Grada, Praha 2019
Payne J.: Klinická etika. Triton, Praha 1992 (*)
Payne J.: Hermeneutická etika. Triton, Praha 1995
Payne, J., Smrt: jediná jistota, Triton, Praha 2008.
Ptáček, R., Bartůněk, P. a kol.: Etika a komunikace v medicíně. Grada, Praha 2011
Remišová, A. (ed.): Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Kalligram, Bratislava 2008.
Ricoeur P.: Filosofie vůle. Oikoumené, Praha 2001
Störig H.J.: Malé dějiny filosofie. Zvon, Praha 1991
Šoltéz, L., Pullmann, R. a kol. Vybrané kapitoly z medicínskej etiky. Osveta, Bratislava 2008.
Thomasma D. C., Kushner T.: Od narození do smrti. Mladá Fronta, Praha 2000 (*)
Tretera I.: Nástin dějin evropského myšlení. Paseka, Praha 2000

Znalost literatury označené (*) je požadována u zkoušky z lékařské etiky

E-learningové texty:

(může být problém při přístupu z Internet Explorer - lépe použít jiné prohlížeče)


Podklady k výuce bioetiky pro 4. ročník:
      Konflikt interpretací I
      Konflikt interpretací II
      úterý: Bioetika a psychiatrie
      čtvrtek: Etika života před smrtí

Další:
KODEXY LÉKAŘSKÉ ETIKY, ETICKÝ KODEX ČLK
VIABILITA PLODU A NOVOROZENCE (MUDr. Blanka Zlatohlávková, Ph.D.)


NAHORU