KONZULTAČNÍ HODINY PRACOVNÍKŮ ÚHSL

ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ PSYCHOLOGIE

Konzultační hodiny v pracovně Faustova domu:

doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D., Ph.D.
Mgr. Alice Derflová
PhDr. Ing. Ingrid Hanušová, PhD.
MUDr. David Holub, Ph.D.
MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.
PhDr. Norbert Riethof, Ph.D.
Mgr. Vladimír Vavrda, PhD.
prof.PhDr.Jan Vymětal
dle domluvy na e-mailu: petr.bob(zavináč)lf1.cuni.cz
dle domluvy na e-mailu: aderflova(zavináč)seznam.cz
dle domluvy na e-mailu: hinka(zavináč)volny.cz
dle domluvy na e-mailu: holub.mail(zavináč)gmail.com
dle domluvy na e-mailu: eset.pec(zavináč)volny.cz
dle domluvy na e-mailu: norbert.riethof@icloud.com
dle domluvy na e-mailu: vvavr@lf1.cuni.cz
dle domluvy se sekretářkou ÚHSL

Konzultační hodiny v Denním stacionáři Horní Palata (bus 176):

MUDr. Hana Prašková dle domluvy přes sms 604 629 629ODDĚLENÍ ETIKY

Konzultační hodiny v pracovně Faustova domu:

prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.
prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D. ,LL.M., Dr.h.c.
Mgr. Věra Franková, PhD. et PhD.
doc. MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D., LL.M.
MUDr. Mgr. Martin Moravec
Doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, PhD.
doc. ThDr. Václav Ventura, Thd.
dle domluvy na e-mailu: mbednar(zavináč)lorien.site.cas.cz
dle domluvy na e-mailu: josef.dolista@lf1.cuni.cz
dle domluvy na e-mailu: vera.frankova(zavináč)lf1.cuni.cz
dle domluvy na e-mailu: jaromir.matejek(zavináč)lf1.cuni.cz
dle domluvy na e-mailu: martin.j.moravec(zavináč)gmail.com
dle domluvy na e-mailu: jan.payne@lf1.cuni.cz
dle domluvy na e-mailu: vvent@lf1.cuni.cz.

Konzultační hodiny v Gynekologicko-por.klinice, Apolinářská 18:

MUDr. Blanka Zlatohlávková, Ph.D. dle domluvy na e-mailu: Blanka.Zlatohlavkova@vfn.c