PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE
Bakalářské obory (B03069)

(vedoucí předmětu - Mgr. Vladimir Vavrda, PhD)

 • Místo výuky: posluchárna v 2.p., Kateřinská 32, Praha 2 (STOMP1)
 • Čas výuky: zimní semestr, ve středy od 10:15 do 12:30. Výuka začíná 5.10.2022.
 • Podmínky k zápočtu: účast na seminářích, vypracování seminární práce
 • Podmínky ke zkoušce:
        Pravidla konání zkoušek
        Otázky a dop. literatura

V případě distanční výuky, budete včas informováni. Bude probíhat přes MSTeams.Přednášky:

 1. Úloha psychologie v medicíně
 2. Problematika pomáhající profese
 3. Vývojová specifika dětského pacienta
 4. Problematika a význam rodiny pacienta v léčbě
 5. Zásady komunikace s pacientem I.
 6. Zásady komunikace s pacientem II.
 7. Psychologické aspekty poradenství
 8. Základy psychosomatiky I.
 9. Základy psychosomatiky II.
 10. Úvod do psychopatologie
 11. Základy psychodiagnostiky
 12. Psychická krize a psychologická první pomoc
 13. Problematika sebevražednosti
 14. Podstata, meze a možnosti psychoterapie


Povinná literatura ke zkoušce:

Vymětal J.: Lékařská psychologie. Portál, Praha 2003
Linhartová, V.: Praktická komunikace v medicíně. Grada, Praha 2007

Doporučená literatura:

Andrysek, O. a kol.: Mluv se mnou. Kniha o vzájemné komunikaci pacientů, jejich blízkých, lékařů a sester . Maxdorf, Praha 2011
Baštecká, B.: Psychologická encyklopedie - aplikovaná psychologie. Portál, Praha 2009
Culley, S., Bond, T.: Integrativní přístup v poradenství a psychoterapii. Portál, Praha 2008
Čechová, V., Mellanová, A.: Speciální psychologie. IDV PZ, Brno 2001
Faleide, A., Lilleba L., Faleide E.: Vliv psychiky na zdraví (Soudobá psychosomatika). Grada, Praha 2010
Géringová, J.: Pomáhající profese. Triton, Praha 2011
Jobánková, M. a kol.: Kapitoly z psychologie pro zdravotnické pracovníky. IDV PZ, Brno 2002
Mellanová, A.: Psychologie v ošetřovatelství. SPN, Praha 1990
Janáčková, L., Wiess, P.: Komunikace ve zdravotnické péči. Portál, Praha 2008
Jůn, H.: Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví. Portál, Praha 2010
Pokorná, A.: Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. NCO NZO, Brno 2008
Říčan, P.: Cesta životem. Praha, Portál 2004
Vymětal, J. Obecná psychoterapie. Grada, Praha 2004
Vymětal, J. Úvod do psychoterapie, Praha, Grada 2010.

NAHORU